Často kladené otázky

Hlavný program je rozdelený do 12 edukačných blokov tak, aby Vás previedol komplexne svetom online marketingu. Jednotlivé bloky sú ďalej členené na témy a tie obsahujú už konkrétne edukačné videá – lekcie. Hlavný program spolu ponúka 12 ucelených edukačných blokov:

Úvod do online marketingu

cart

Počet kurzov

1

Počet lekcií

4

Študijný čas

1 h

Web

web

Počet kurzov

1

Počet lekcií

5

Študijný čas

1 h

Stratégia

strategia

Počet kurzov

1

Počet lekcií

5

Študijný čas

1 h 15 min

Najbežnejšie kanály online marketingu

kanaly

Počet kurzov

1

Počet lekcií

7

Študijný čas

30 min

Google Ads

google ads

Počet kurzov

10

Počet lekcií

82

Študijný čas

26 h

Facebook Ads

fb ads

Počet kurzov

4

Počet lekcií

24

Študijný čas

7 h

Google Analytics (UA)

ua

Počet kurzov

1

Počet lekcií

26

Študijný čas

6 h

Najpoužívanejšie Google nástroje

google nastroje

Počet kurzov

5

Počet lekcií

29

Študijný čas

8 h

Sociálne siete

social media

Počet kurzov

6

Počet lekcií

25

Študijný čas

4 h 30 min

Email marketing

email

Počet kurzov

2

Počet lekcií

15

Študijný čas

2 h 15 min

Ostatné

ostatne

Počet kurzov

1

Počet lekcií

7

Študijný čas

1 h 45 min

Outsourcing

outsourcing

Počet kurzov

1

Počet lekcií

4

Študijný čas

45 min

Sila nášho programu je síce vo vhodnom previazaní jednotlivých tém, príkladov a ich nadväzností, ale v skratke – ÁNO dajú. Okrem komplexného štúdijného programu “Online marketing expert“ sme pre vás pripravili aj špecializované programy na jednotlivé témy nižšie:

Web

web

Online Stratégia

strategia

Google Ads

google ads

Facebook Ads

fb ads

Google Analytics

ua

Sociálne siete

social media

Email marketing

email

Je pravdou, že internet je plný univerzálnych návodov, edukačných tutoriálov a voľne dostupných školení. Uvedené kanály, bohužiaľ, často nevedú k ucelených kvalitným informáciám. Vzniká hneď niekoľko problémov:

 • bublinka

  Kvalita poskytovaných edukačných materiálov – Akademio vyrástlo na praktických skúsenostiach. Naše materiály sú doslova prepletené postrehmi, tipmi a know-how, ktoré sme získali na základe dlhoročnej praxe.

 • bublinka

  Množstvo „free“ zdrojov – Viac ako inokedy tu platí príslovie, že niekedy je menej viac, obrovský pretlak edukačných materiálov z viacerých zdrojov môže byť mätúci.Navyše, užívateľ, ktorý sa začína vzdelávať vo sfére online marketingu nemusí správne vyhodnotiť kvalitu free zdroju.

 • bublinka

  Veľa materiálov, málo súvislostí – Jednou z pridaných hodnôt nášho edukačného programu je jeho štruktúra – Jednotlivé bloky na seba priamo či nepriamo nadväzujú tak, aby ste dostávali ucelené informácie, ktoré ste schopní efektívne spájať.
  Všetko pod jednou strechou.

Celý štúdijný program je zhmotnením viac ako 10-ročného know-how nášho tímu v oblasti marketingu, či už zo strany agentúry alebo klienta. Hlavným lektorom a garantom programu je Adam Cagala, ktorý pôsobí ako performance manager v digitálnej agentúre. Adam s kolegami z brandže koncipovali program ako kombináciu potrebnej teórie, rokov skúseností z digitálneho marketingu a overených učebných postupov.

Pri zakúpení komplexného školiaceho programu “Online marketing expert“ budete mať k dispozícii každý mesiac 1 workshop, kde si preberiete všetky nejasné body. Workshop bude prebiehať osobne/online a bude naňho vyhradený dostatočný čas, aby sa každý študent dozvedel potrebné informácie. Nemusíte mať obavy, že by časť výkladu ostala bez porozumenia.

Vzhľadom k tomu, že naše programy efektívne prepájajú prax s teóriou, sú primárne určené pre:

 • bublinka

  Zamestnancov marketingových oddelení – Špeciálne tých, ktorí sú zodpovední za riadenie a vyhodnocovanie online marketingu.

 • bublinka

  Management spoločnosti – Ucelená forma edukačného obsahu je vhodná na pochopenie a hlbšiu orientáciu v danej problematike. To následne uľahčí výberové procesy pre outsourcing (napríklad online reklamné agentúry) a rozhodovacie procesy (napríklad tvorba marketingových rozpočtov).

 • bublinka

  Reklamné agentúry a živnostníkov – Pre rozšírenie a doplnenie súčasných znalostí.

 • bublinka

  Nadšencov online marketingu

Naše prednosti vieme jednoducho zhrnúť do 3 kľúčových bodov:

 • bublinka

  Know-how – Pri investícii do vzdelávacieho programu v zásade kupujete našu dlhoročnú skúsenosť. Okrem uceleného miesta, kde nájdete všetky potrebné informácie, získate oproti klasickým školeniam množstvo praktických postrehov, tipov, trikov a rád.

 • bublinka

  Prístup – Záleží nám na tom, aby ste boli schopní pridanú hodnotu využiť naplno. Práve preto okrem pravidelných workshopov po ukončení programu ponúkame aj osobné/online stretnutie vo forme záverečnej konzultácie. Navyše, pri zakúpení hlavného
  školiaceho programu získate bezplatný prístup aj k ďalším edukačným materiálom, ktoré práve pripravujeme.

 • bublinka

  Technológia – Technologické zázemie školiacej časti je veľmi prehľadné a intuitívne. Logicky rozčlenený video obsah umožňuje spravovať celý vzdelávací program pod jednou strechou.