Zľava!

Online marketing expert

590

Čo po absolvovaní kurzu
Online marketing expert zvládnete?

Okrem toho, že získate komplexný prehľad o svete online marketingu, budete schopní navrhovať, kombinovať a vyhodnocovať online kampane pre rôzne komunikačné kanály. Porozumiete spojitostiam a naučíte sa množstvo praktických trikov tak, aby bola Vaša online stratégia efektívna a užitočná. Postupne si osvojíte jednotlivé tematické celky od zásad stavby funkčného webu, stratégiu pre jednotlivé komunikačné kanály, vyhodnocovanie výsledkov až po prípadný výber partnerov pre niektoré služby.

Kategórií:

Popis

Certifikát Online marketing expert

Po úspešnom zvládnutí všetkých priebežných kvízov a taktiež úspešnom absolvovaní záverečného testu získa študent Certifikát “Online marketing expert”, ktorý potvrdzuje nadobudnuté znalosti a schopnosti študenta. Súčasťou certifikátu je aj slovné hodnotenie lektora.