Kurz obsahuje

2 hodiny štúdia

1 tematický celok

1 kurz

5 lekcií

Čo po absolvovaní Facebook Ads - Facebook Pixel zvládnete?

V tomto kurze sa venujeme kľúčovému prvku pri zbere webových udalostí (konverzií) a tým je Facebook Pixel. Prejdeme si jeho význam, nasadenie na web a tiež nastavenie udalostí a konverzií, vďaka čomu budeme môcť cieliť kampane na konverzie a následne ich aj vyhodnocovať. Po absolvovaní kurzu budete vedieť význam Facebook Pixela a jeho použitie v praxi.

Zoznam kapitol

1. Úvod

2 min.

2. Inštalácia na web

10,5 min.

3. Udalosti a konverzie

8 min.

4. Nastavenie udalostí a konverzií

24 min.

5. AEM a overenie domény

13,5 min.

1
2
3
4

Prečo balíček Facebook Ads - Facebook Pixel?

Ucelený pohľad

Celý program slúži nielen na pochopenie zásad tvorby marketingovej stratégie v online priestore, ale aj ako vodítko pre Váš budúci pracovný postup. Samostatné kurzy je možné absolvovať jednotlivo, odporúčame však komplexnejšie balíčky, kde jednotlivé témy na seba nadväzujú a sú logicky prepojené.

Teória spojená s praxou

Kurz nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Kedykoľvek a kdekoľvek

Vďaka pripraveným online materiálom máte kurz dostupný kedykoľvek a kdekoľvek. Jednotlivé časti (videá) si môžete neobmedzene zastavovať, pretáčať a prispôsobiť študijné tempo vašim možnostiam a schopnostiam. K videám sa môžete aj spätne vrátiť.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu Facebook Ads - Facebook Pixel

Po úspešnom zvládnutí kurzu Facebook Ads - Facebook Pixel obdrží každý študent absolventské potvrdenie, ktoré garantuje kvalitu preštudovaných materiálov a je predpokladom, že študent sa v danej téme orientuje v požadovanej kvalite.