Kurz obsahuje

3 hodiny štúdia

1 tematický celok

1 kurz

8 lekcia

Čo po absolvovaní Facebook Ads - Kampane zvládnete?

V tomto kurze sa venujeme kampaniam na jednej z najpopulárnejších sociálnych sietí - Facebooku (resp. Instagrame). Prejdeme si postupne tvorbu kampaní, typy kampaní, názvoslovie, rôzne formáty reklamy a špecifické možnosti. Po absolvovaní tohto kurzu získate prehľad o typoch kampaní a vytváraní jednotlivých typov kampaní.

Zoznam kapitol

1. Typy kampaní

11 min.

2. Tvorba kampane (všeobecne) – Návštevnosť

27 min.

3. Carousel, klip

15,5 min.

4. Pridanie reklamy z existujúceho príspevku/reklamy

9,5 min.

5. Page Like kampaň

4 min.

6. Video Views

8 min.

7. Events (podujatia)

4 min.

8. Lead Ads

17,5 min.

1
2
3
4

Prečo balíček Facebook Ads - Kampane?

Ucelený pohľad

Celý program slúži nielen na pochopenie zásad tvorby marketingovej stratégie v online priestore, ale aj ako vodítko pre Váš budúci pracovný postup. Samostatné kurzy je možné absolvovať jednotlivo, odporúčame však komplexnejšie balíčky, kde jednotlivé témy na seba nadväzujú a sú logicky prepojené.

Teória spojená s praxou

Kurz nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Kedykoľvek a kdekoľvek

Vďaka pripraveným online materiálom máte kurz dostupný kedykoľvek a kdekoľvek. Jednotlivé časti (videá) si môžete neobmedzene zastavovať, pretáčať a prispôsobiť študijné tempo vašim možnostiam a schopnostiam. K videám sa môžete aj spätne vrátiť.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu Facebook Ads - Kampane

Po úspešnom zvládnutí kurzu Facebook Ads - Kampane obdrží každý študent absolventské potvrdenie, ktoré garantuje kvalitu preštudovaných materiálov a je predpokladom, že študent sa v danej téme orientuje v požadovanej kvalite.