Kurz obsahuje

3 hodiny štúdia

1 tematický celok

1 kurz

8 lekcií

Čo po absolvovaní Google Ads - Konverzie zvládnete?

V tomto kurze sa venujeme jednej zo základných zložiek Google Ads a to konverziám. Konverzie tvoria základ pri vyhodnocovaní reklamy ale aj pri práci algoritmov a strojového učenia. Vďaka dobre nastaveným konverziám dokáže systém prinášať tie najlepšie výsledky. Po absolvovaní tohto kurzu budete vedieť vytvárať konverzie, dozviete sa o rôznych druhoch konverzií a tiež si prejdeme atribučné modely a vyhodnocovanie konverzií.

Zoznam kapitol

1. Základy a typy konverzií

25,5 min.

2. Import konverzií Analytics

6 min.

3. Skupiny konverzných akcií a priradenie ku kampaniam

7,5 min.

4. Telefonické konverzie Google Ads – teória

3 min.

5. Telefonické konverzie Google Ads – prax

9,5 min.

6. Atribučné modely – teória

11 min.

7. Atribučné modely – prax

11,5 min.

8. Sledovanie a vyhodnotenie

31,5 min.

1
2
3
4

Prečo balíček Google Ads - Konverzie?

Ucelený pohľad

Celý program slúži nielen na pochopenie zásad tvorby marketingovej stratégie v online priestore, ale aj ako vodítko pre Váš budúci pracovný postup. Samostatné kurzy je možné absolvovať jednotlivo, odporúčame však komplexnejšie balíčky, kde jednotlivé témy na seba nadväzujú a sú logicky prepojené.

Teória spojená s praxou

Kurz nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Kedykoľvek a kdekoľvek

Vďaka pripraveným online materiálom máte kurz dostupný kedykoľvek a kdekoľvek. Jednotlivé časti (videá) si môžete neobmedzene zastavovať, pretáčať a prispôsobiť študijné tempo vašim možnostiam a schopnostiam. K videám sa môžete aj spätne vrátiť.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu Google Ads - Konverzie

Po úspešnom zvládnutí kurzu Google Ads - Konverzie obdrží každý študent absolventské potvrdenie, ktoré garantuje kvalitu preštudovaných materiálov a je predpokladom, že študent sa v danej téme orientuje v požadovanej kvalite.