Kurz obsahuje

3 hodiny štúdia

1 tematický celok

1 kurz

11 lekcií

Čo po absolvovaní Google Ads - Obsahová sieť zvládnete?

V tomto kurze sa venujeme jednej zo základných sietí Google Ads a tou je obsahová sieť. Tú tvorí niekoľko miliónov webov po celom svete a je možné vďaka nej zasiahnuť väčšinu svetovej populácie, ktorá je na internete. Venovať sa budeme tvorbe kampane, typom reklám aj pokročilej práci s dynamickým remarketingom. Po absolvovaní kurzu budete vedieť pripraviť a spustiť kampaň v obsahovej sieti.

Zoznam kapitol

1. Úvod do obsahovej siete

2,5 min.

2. Tvorba kampane

14 min.

3. Typy reklám

16,5 min.

4. Dynamický remarketing – teória

13 min.

5. Dynamický remarketing – prax

35 min.

6. Grafika

4,5 min.

7. Segmentácia, štruktúra

7 min.

8. Texty

7,5 min.

9. Cielenie, typy cielenia

16 min.

10. Umiestnenia a vylúčenia umiestnení

16 min.

11. Cenové ponuky

3,5 min.

1
2
3
4

Prečo balíček Google Ads - Obsahová sieť?

Ucelený pohľad

Celý program slúži nielen na pochopenie zásad tvorby marketingovej stratégie v online priestore, ale aj ako vodítko pre Váš budúci pracovný postup. Samostatné kurzy je možné absolvovať jednotlivo, odporúčame však komplexnejšie balíčky, kde jednotlivé témy na seba nadväzujú a sú logicky prepojené.

Teória spojená s praxou

Kurz nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Kedykoľvek a kdekoľvek

Vďaka pripraveným online materiálom máte kurz dostupný kedykoľvek a kdekoľvek. Jednotlivé časti (videá) si môžete neobmedzene zastavovať, pretáčať a prispôsobiť študijné tempo vašim možnostiam a schopnostiam. K videám sa môžete aj spätne vrátiť.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu Google Ads - Obsahová sieť

Po úspešnom zvládnutí kurzu Google Ads - Obsahová sieť obdrží každý študent absolventské potvrdenie, ktoré garantuje kvalitu preštudovaných materiálov a je predpokladom, že študent sa v danej téme orientuje v požadovanej kvalite.