Kurz obsahuje

3 hodiny štúdia

1 tematický celok

1 kurz

4 lekcie

Čo po absolvovaní Google Ads - Optimalizácia zvládnete?

V tomto kurze sa venujeme základným optimalizačným praktikám kampaní v Google Ads. Po vytvorení kampane je spravidla potrebné vykonávať činnosti od rutinných kontrol až po výraznejšie zásahy a zmeny. Prejdeme si postupne optimalizáciu vyhľadávacích, obsahových aj videokampaní. Po absolvovaní kurzu budete vedieť vyhodnocovať a optimalizovať najčastejšie kampane v Google Ads a pracovať so stĺpcami a filtrovaním.

Zoznam kapitol

1. Prehľad stĺpcov, nové stĺpce, filtrovanie

35 min.

2. Optimalizácia vyhľadávacej kampane

40 min.

3. Optimalizácia obsahovej kampane

15 min.

4. Optimalizácia videokampane

23,5 min.

1
2
3
4

Prečo balíček Google Ads - Optimalizácia?

Ucelený pohľad

Celý program slúži nielen na pochopenie zásad tvorby marketingovej stratégie v online priestore, ale aj ako vodítko pre Váš budúci pracovný postup. Samostatné kurzy je možné absolvovať jednotlivo, odporúčame však komplexnejšie balíčky, kde jednotlivé témy na seba nadväzujú a sú logicky prepojené.

Teória spojená s praxou

Kurz nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Kedykoľvek a kdekoľvek

Vďaka pripraveným online materiálom máte kurz dostupný kedykoľvek a kdekoľvek. Jednotlivé časti (videá) si môžete neobmedzene zastavovať, pretáčať a prispôsobiť študijné tempo vašim možnostiam a schopnostiam. K videám sa môžete aj spätne vrátiť.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu Google Ads - Optimalizácia

Po úspešnom zvládnutí kurzu obdrží každý študent absolventské potvrdenie, ktoré garantuje kvalitu preštudovaných materiálov a je predpokladom, že študent sa v danej téme orientuje v požadovanej kvalite