Kurz obsahuje

2 hodiny štúdia

1 tematický celok

1 kurz

7 lekcií

Čo po absolvovaní Google Ads - Videokampane zvládnete?

V tomto kurze sa venujeme Videokampaniam v Google Ads. Patria medzi najobľúbenejšie siete na propagáciu produktov či služieb prostredníctvom videa. Venovať sa budeme tvorbe videokampane, typom reklám a tiež si povieme o cielení či cenových ponukách vo videokampaniach. Po absolvovaní kurzu budete vedieť pripraviť a spustiť videokampaň.

Zoznam kapitol

1. Úvod do videokampaní

2 min.

2. Typy reklám

5,5 min.

3. Tvorba kampane

25,5 min.

4. Videá

6,5 min.

5. Prepojenie s Youtube kanálom

6 min.

6. Cielenie

16 min.

7. Cenové ponuky

3,5 min.

1
2
3
4

Prečo balíček Google Ads - Videokampane?

Ucelený pohľad

Celý program slúži nielen na pochopenie zásad tvorby marketingovej stratégie v online priestore, ale aj ako vodítko pre Váš budúci pracovný postup. Samostatné kurzy je možné absolvovať jednotlivo, odporúčame však komplexnejšie balíčky, kde jednotlivé témy na seba nadväzujú a sú logicky prepojené.

Teória spojená s praxou

Kurz nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Kedykoľvek a kdekoľvek

Vďaka pripraveným online materiálom máte kurz dostupný kedykoľvek a kdekoľvek. Jednotlivé časti (videá) si môžete neobmedzene zastavovať, pretáčať a prispôsobiť študijné tempo vašim možnostiam a schopnostiam. K videám sa môžete aj spätne vrátiť.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu Google Ads - Videokampane

Po úspešnom zvládnutí kurzu Google Ads - Videokampane obdrží každý študent absolventské potvrdenie, ktoré garantuje kvalitu preštudovaných materiálov a je predpokladom, že študent sa v danej téme orientuje v požadovanej kvalite.