Kurz obsahuje

7 hodín štúdia

1 tematický celok

1 kurz

20 lekcií

Čo po absolvovaní Google Ads - Vyhľadávacia sieť zvládnete?

V tomto kurze sa venujeme reklame vo vyhľadávacej sieti Google Ads. Tá patrí medzi základné formy inzercie v Google Ads a táto textová reklama je mnohým známa vďaka jej prvými pozíciám v Google vyhľadávači. Prejdeme si tvorbu vyhľadávacej kampane, typy reklám a tiež sa budeme venovať analýze kľúčových slov, práci s DSA kampaňou, publikami, cenovými ponukami či štatistikami auckií. Po absolvovaní tohto kurzu budete vedieť pripraviť a spustiť inzerciu vo vyhľadávacej sieti Google Ads.

Zoznam kapitol

1. Úvod do vyhľadávacej siete

2,5 min.

2. Tvorba kampane

17 min.

3. Typy reklám

26 min.

4. Texty

7,5 min.

5. Countdown, vloženie KW, IF

11,5 min.

6. Kľúčové slová

15 min.

7. Analýza kľúčových slov – teória

11 min.

8. Analýza kľúčových slov – prax

68 min.

9. Hľadanie nových kľúčových slov

5,5 min.

10. Zoznam vylučujúcich kľúčových slov

6,5 min.

11. DSA kampaň – teória

5 min.

12. DSA kampaň – prax

21,5 min.

13. Oblasti

15,5 min.

14. Segmentácia, štruktúra

9 min.

15. Publiká

9 min.

16. Cenové ponuky

6 min.

17. Portfóliové cenové ponuky a zdieľané rozpočty

12,5 min.

18. Štatistiky aukcií

12,5 min.

19. Ukážka a diagnostika reklamy

5 min.

20. Rozšírenia

45,5 min.

1
2
3
4

Prečo balíček Google Ads - Vyhľadávacia sieť?

Ucelený pohľad

Celý program slúži nielen na pochopenie zásad tvorby marketingovej stratégie v online priestore, ale aj ako vodítko pre Váš budúci pracovný postup. Samostatné kurzy je možné absolvovať jednotlivo, odporúčame však komplexnejšie balíčky, kde jednotlivé témy na seba nadväzujú a sú logicky prepojené.

Teória spojená s praxou

Kurz nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Kedykoľvek a kdekoľvek

Vďaka pripraveným online materiálom máte kurz dostupný kedykoľvek a kdekoľvek. Jednotlivé časti (videá) si môžete neobmedzene zastavovať, pretáčať a prispôsobiť študijné tempo vašim možnostiam a schopnostiam. K videám sa môžete aj spätne vrátiť.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu Google Ads - Vyhľadávacia sieť

Po úspešnom zvládnutí kurzu Google Ads - Vyhľadávacia sieť obdrží každý študent absolventské potvrdenie, ktoré garantuje kvalitu preštudovaných materiálov a je predpokladom, že študent sa v danej téme orientuje v požadovanej kvalite.