Balíček obsahuje

27 hodín štúdia

2 tematické celky

11 kurzov

86 lekcií

Čo po absolvovaní Google Ads expert zvládnete?

Kurz Google Ads patrí v rámci celého vzdelávacieho programu medzi ťažiskové. Po jeho absolvovaní pochopíte ako celá platforma z dielne Google funguje a ako sa obsluhuje. Celý program nielen učí, ale názorne ukazuje obsluhu administračného prostredia tak, aby ste mohli nadobudnuté znalosti priamo testovať v praxi. Zorientujete sa v kampaniach pre vyhľadávaciu aj obsahovú sieť. Zoznámite sa s umiestnením video obsahu a ostatnými typmi kampaní. Jednotlivé kampane budete schopní optimalizovať a dozviete sa všetko, čo potrebujete vedieť o typoch a analytickej práci s konverziami z teoretického aj praktického pohľadu. Pochopíte remarketing a naučíte sa pracovať v rámci Google Ads editoru. Pri zakúpení kurzu získate vstupný úvod do online marketingu ako darček.

Zoznam kapitol

1. Čo je to online marketing

3,5 min.

2. Výhody online marketingu

9 min.

3. Základné pojmy a skratky

15 min.

4. Koľko stojí online marketing

10 min.

 

1. Založenie účtu

8 min.

2. Založenie účtu správcu

4 min.

3. Štruktúra účtu

4 min.

4. Udelenie prístupu do Google Ads účtu

8,5 min.

5. Základné metriky a pojmy

5,5 min.

6. Aukcia

9,5 min.

7. Cenové ponuky

12,5 min.

8. Výber cenovej ponuky a rozpočtov

10,5 min.

9. Typy kampaní a štruktúra kampaní

6,5 min.

10. Názvoslovie a segmentácia kampaní

10,5 min.

1. Úvod do vyhľadávacej siete

2,5 min.

2. Tvorba kampane

17 min.

3. Typy reklám

26 min.

4. Texty

7,5 min.

5. Countdown, vloženie KW, IF

11,5 min.

6. Kľúčové slová

15 min.

7. Analýza kľúčových slov – teória

11 min.

8. Analýza kľúčových slov – prax

68 min.

9. Hľadanie nových kľúčových slov

5,5 min.

10. Zoznam vylučujúcich kľúčových slov

6,5 min.

11. DSA kampaň – teória

5 min.

12. DSA kampaň – prax

21,5 min.

13. Oblasti

15,5 min.

14. Segmentácia, štruktúra

9 min.

15. Publiká

9 min.

16. Cenové ponuky

6 min.

17. Portfóliové cenové ponuky a zdieľané rozpočty

12,5 min.

18. Štatistiky aukcií

12,5 min.

19. Ukážka a diagnostika reklamy

5 min.

20. Rozšírenia

45,5 min.

1. Úvod do obsahovej siete

2,5 min.

2. Tvorba kampane

14 min.

3. Typy reklám

16,5 min.

4. Dynamický remarketing – teória

13 min.

5. Dynamický remarketing – prax

35 min.

6. Grafika

4,5 min.

7. Segmentácia, štruktúra

7 min.

8. Texty

7,5 min.

9. Cielenie, typy cielenia

16 min.

10. Umiestnenia a vylúčenia umiestnení

16 min.

11. Cenové ponuky

3,5 min.

1. Úvod do videokampaní

2 min.

2. Typy reklám

5,5 min.

3. Tvorba kampane

25,5 min.

4. Videá

6,5 min.

5. Prepojenie s Youtube kanálom

6 min.

6. Cielenie

16 min.

7. Cenové ponuky

3,5 min.

1. Inteligentná kampaň

12 min.

2. Discovery kampaň

23 min.

3. Miestna kampaň

19,5 min.

1. Prehľad stĺpcov, nové stĺpce, filtrovanie

35 min.

2. Optimalizácia vyhľadávacej kampane

40 min.

3. Optimalizácia obsahovej kampane

15 min.

4. Optimalizácia videokampane

23,5 min.

1. Základy a typy konverzií

25,5 min.

2. Import konverzií Analytics

6 min.

3. Skupiny konverzných akcií a priradenie ku kampaniam

7,5 min.

4. Telefonické konverzie Google Ads – teória

3 min.

5. Telefonické konverzie Google Ads – prax

9,5 min.

6. Atribučné modely – teória

11 min.

7. Atribučné modely – prax

11,5 min.

8. Sledovanie a vyhodnotenie

31,5 min.

1. Štítky

9 min.

2. Remarketing

32 min.

3. Prehľady a vlastné prehľady

24,5 min.

4. Informačné panely

6,5 min.

1. Základy, inštalácia

4 min.

2. Orientácia a stiahnutie účtu

9,5 min.

3. Základné operácie a funkcie

20,5 min.

4. Nahratie do Google Ads

2,5 min.

1. Obmedzenia inzercie

9 min.

2. Úprava nastavení účtu

5,5 min.

3. Publiká

36,5 min.

4. Prepojenie s Google Analytics

2,5 min.

5. Automatické pravidlá

16,5 min.

6. Prepojenie s Google Search Console

2,5 min.

7. Poznámky

10 min.

8. Úprava cenových ponúk – teória

2,5 min.

9. Úprava cenových ponúk – prax

5 min.

10. Skripty – teória

3,5 min.

11. Skripty – prax

14,5 min.
1
2
3
4

Prečo balíček Google Ads?

Dôraz na praktické využitie

Celý školiaci program je koncipovaný luďmi z praxe. Je prirodzene pretkaný množstvom návodov, tipov a trikov, ktoré ušetria značnú časť vášho času pri nastavovaní online kampaní.

Teória spojená
s praxou

Kurz google ads nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Darček pre Vás
a

Pri zakúpení kurzu získate vstupný Úvod do online marketingu ako darček.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu Google Ads

Po úspešnom zvládnutí kurzu Google Ads obdrží každý študent absolventské potvrdenie, ktoré garantuje kvalitu preštudovaných materiálov a je predpokladom, že študent sa v danej téme orientuje v požadovanej kvalite.