Balíček obsahuje

15 hodín štúdia

3 tématické celky

8 kurzov

65 lekcií

Čo po absolvovaní Google Analytics 4 zvládnete?

Technológie dnešnej doby nám umožňujú zbierať veľké množstvo podrobných dát o našich zákazníkoch, poprípade potenciálnych klientoch. Analýza týchto údajov je pilierom pre prispôsobovanie, optimalizáciu a alokáciu rozpočtov prakticky každej kampane. Po absolvovaní kurzu Google Analytics budete schopní dáta prehľadne triediť, analyzovať a vizualizovať tak, aby ste zo svojich kampaní vyťažili maximum. Naučíte sa pracovať so štatistickými údajmi a preniknete do vnútra webovej analytiky. Pri zakúpení kurzu získate vstupný Úvod do online marketingu ako darček.

Zoznam kapitol

1. Čo je to online marketing

3,5 min.

2. Výhody online marketingu

9 min.

3. Základné pojmy a skratky

15 min.

4. Koľko stojí online marketing

10 min.

1. Úvod, popis služby

2,5 min.

2. Základné pojmy a metriky

8 min.

3. Založenie účtu

5,5 min.

4. Štruktúra účtu

3,5 min.

5. Vytvorenie nových vlastníctiev a zobrazení

6,5 min.

6. Základy, nastavenia

6 min.

7. Udelenie prístupov

4,5 min.

8. Dimenzie, metriky

12 min.

9. Práca s prehľadmi, filtrovanie prehľadov

13,5 min.

10. V reálnom čase

6 min.

11. Publikum

29,5 min.

12. Akvizícia

15,5 min.

13. Správanie

17,5 min.

14. Konverzie

25,5 min.

15. Udalosti

9 min.

16. Ciele

15,5 min.

17. Segmenty, 3-dimenzionálne zobrazenie

18 min.

18. Filtre zobrazení, tipy na zobrazenia

19 min.

19. Prepojenie s Google Ads

5 min.

20. Publiká a import do Google Ads

9 min.

21. Triedenie, filtrovanie dát, zobraziť riadky na grafe

6,5 min.

22. Poznámky

6 min.

23. Vlastné prehľady

13,5 min.

24. Informačné panely

18,5 min.

25. UTM parametre

13,5 min.

26. UA vs. GA4

5,5 min.

1. Úvod

4 min.

2. Základné pojmy

8,5 min.

3. Založenie účtu

3,5 min.

4. Streamy údajov

8,5 min.

5. Rozšírené meranie

10 min.

6. Základné nastavenia účtu

11 min.

7. Udelenie prístupov

5,5 min.

8. Orientácia v účte

6 min.

1. Udalosti v Google Analytics 4

19 min.

2. Nastavenie udalostí

10 min.

3. Nastavenie konverzií

5 min.

4. Vlastné dimenzie a metriky – teória

8 min.

5. Vlastné dimenzie a metriky – prax

6 min.

1. Práca s prehľadmi

9,5 min.

2. Úvodné prehľady

9 min.

3. Prehľady Používateľ

5 min.

4. Prehľady Životný cyklus

18,5 min.

1. Práca s prieskumníkom

7,5 min.

2. Voľný formát

11 min.

3. Kohortový prieskum

9,5 min.

4. Prieskum lievika

18,5 min.

5. Prieskum cesty

13 min.

6. Prieskumník používateľov

10 min.

7. Filtrovanie dát

4 min.

8. Segmentácia dát

20 min.

9. Prekrytie segmentov

7,5 min.

1. Prehľady Reklama

12 min.

2. Tvorba publík

7 min.

3. Debug View

10,5 min.

4. UTM parametre

13,5 min.

5. Limity Google Analytics 4

6 min

1. Prepojenie s Google Ads

6 min.

2. Prepojenie s Google Search Console

3 min.

3. Prepojenie s Google Merchant Center

2 min.

4. Prepojenie s BigQuery

5 min

1
2
3
4

Prečo balíček Google Analytics 4?

Efektívna a ucelená forma vzdelania

Dve hodiny uceleného školiaceho materiálu Vás obohatia o množstvo postrehov, tipov a praktických rád, ktoré Vám ušetria desiatky hodín samoštudijného času.

Teória spojená
s praxou

Kurz Google Analytics nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Darček pre Vás
a

Pri zakúpení kurzu získate vstupný Úvod do online marketingu ako darček.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu Google Analytics 4

Po úspešnom zvládnutí kurzu Google Analytics obdrží každý študent absolventské potvrdenie, ktoré garantuje kvalitu preštudovaných materiálov a je predpokladom, že študent sa v danej téme orientuje v požadovanej kvalite.