Kurz obsahuje

2 hodiny štúdia

1 tematický celok

1 kurz

7 lekcií

Čo po absolvovaní Google Looker Studio zvládnete?

V tomto kurze sa venujeme vizualizačnému nástroju Google Looker Studio (pôvodne Data Studio). Prejdeme si základné nastavenia, vytváranie prehľadov, jednotlivé typy grafov, ukážeme si pridanie rôznych zdrojov dát a tiež ďalšie nastavenia grafov, filtrovanie dát a nastavenie dizajnu. Po absolvovaní kurzu získate základné zručnosti práce s Looker Studiom a budete schopní vytvoriť jednoduché prehľady z rôznych zdrojov dát.

Zoznam kapitol

1. Úvod, vytvorenie prehľadu

8,5 min.

2. Základné nastavenia prehľadu, nastavenie strany

8 min.

3. Zdroje dát

5,5 min.

4. Nastavenie grafu

12 min.

5. Nastavenie grafu

17 min.

6. Filtrovanie dát

7,5 min.

7. Štýly, farby, dizajn

19,5 min.

 
 

 

 

1
2
3
4

Prečo balíček Google Looker Studio?

Ucelený pohľad

Celý program slúži nielen na pochopenie zásad tvorby marketingovej stratégie v online priestore, ale aj ako vodítko pre Váš budúci pracovný postup. Samostatné kurzy je možné absolvovať jednotlivo, odporúčame však komplexnejšie balíčky, kde jednotlivé témy na seba nadväzujú a sú logicky prepojené.

Teória spojená s praxou

Kurz nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Kedykoľvek a kdekoľvek

Vďaka pripraveným online materiálom máte kurz dostupný kedykoľvek a kdekoľvek. Jednotlivé časti (videá) si môžete neobmedzene zastavovať, pretáčať a prispôsobiť študijné tempo vašim možnostiam a schopnostiam. K videám sa môžete aj spätne vrátiť.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu Google Looker Studio

Po úspešnom zvládnutí kurzu Google Looker Studio obdrží každý študent absolventské potvrdenie, ktoré garantuje kvalitu preštudovaných materiálov a je predpokladom, že študent sa v danej téme orientuje v požadovanej kvalite.