Kurz obsahuje

1 hodina štúdia

1 tematický celok

1 kurz

5 lekcií

Čo po absolvovaní Google - My Business zvládnete?

V tomto kurze sa venujeme Google My Business, ktorý slúži na vytváranie a správu firemných záznamov, ktoré sa následne zobrazujú vo vyhľadávaní a mapách. Prejdeme si vytvorenie firemného profilu či jeho nárokovanie a tiež základné nastavenia, úpravy či udelenie prístupov. Po absolvovaní kurzu budete schopní si vytvoriť či nárokovať Google My Business záznam a vyplniť jeho nastavenia.

Zoznam kapitol

1. Úvod

3 min.

2. Vytvorenie firemného profilu

7 min.

3. Nárokovanie si profilu

3,5 min.

4. Nastavenie a úprava profilu

11,5 min.

5. Udelenie prístupu do účtu

3 min.

6. Ďalšie nástroje

10,5 min.

1
2
3
4

Prečo balíček Google - My Business?

Ucelený pohľad

Celý program slúži nielen na pochopenie zásad tvorby marketingovej stratégie v online priestore, ale aj ako vodítko pre Váš budúci pracovný postup. Samostatné kurzy je možné absolvovať jednotlivo, odporúčame však komplexnejšie balíčky, kde jednotlivé témy na seba nadväzujú a sú logicky prepojené.

Teória spojená s praxou

Kurz nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Kedykoľvek a kdekoľvek

Vďaka pripraveným online materiálom máte kurz dostupný kedykoľvek a kdekoľvek. Jednotlivé časti (videá) si môžete neobmedzene zastavovať, pretáčať a prispôsobiť študijné tempo vašim možnostiam a schopnostiam. K videám sa môžete aj spätne vrátiť.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu Google - My Business

Po úspešnom zvládnutí kurzu Google - My Business obdrží každý študent absolventské potvrdenie, ktoré garantuje kvalitu preštudovaných materiálov a je predpokladom, že študent sa v danej téme orientuje v požadovanej kvalite.