Kurz obsahuje

2 hodiny štúdia

1 tematický celok

1 kurz

4 lekcie

Čo po absolvovaní Google - Search Console zvládnete?

V tomto kurze sa venujeme populárnemu nástroju nielen pre SEO špecialistov - Google Search Console. Prejdeme si základné nastavenia, pridanie domény a dostupné prehľady a možnosti. Tiež si ukážeme prepojenie s Google Analytics. Po absolvovaní kurzu sa zorientujete v rozhraní Google Search Console a získate základné vedomosti o prehľadoch a ich využití.

Zoznam kapitol

1. Úvod

2,5 min.

2. Pridanie domény

6 min.

3. Dostupné prehľady a možnosti

22,5 min.

4. Prepojenie s Google Analytics

1,5 min.

1
2
3
4

Prečo balíček Google - Search Console?

Ucelený pohľad

Celý program slúži nielen na pochopenie zásad tvorby marketingovej stratégie v online priestore, ale aj ako vodítko pre Váš budúci pracovný postup. Samostatné kurzy je možné absolvovať jednotlivo, odporúčame však komplexnejšie balíčky, kde jednotlivé témy na seba nadväzujú a sú logicky prepojené.

Teória spojená s praxou

Kurz nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Kedykoľvek a kdekoľvek

Vďaka pripraveným online materiálom máte kurz dostupný kedykoľvek a kdekoľvek. Jednotlivé časti (videá) si môžete neobmedzene zastavovať, pretáčať a prispôsobiť študijné tempo vašim možnostiam a schopnostiam. K videám sa môžete aj spätne vrátiť.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu Google - Search Console

Po úspešnom zvládnutí kurzu Google - Search Console obdrží každý študent absolventské potvrdenie, ktoré garantuje kvalitu preštudovaných materiálov a je predpokladom, že študent sa v danej téme orientuje v požadovanej kvalite.