Kurz obsahuje

4 hodiny štúdia

1 tematický celok

1 kurz

12 lekcií

Čo po absolvovaní Google - Google Tag Manager zvládnete?

V tomto kurze sa venujeme populárnemu nástroju na správu marketingových aj nemarketingových značiek a služieb - Google Tag Manageru. Vďaka Google Tag Manageru vieme na web umiestňovať napríklad Google Analytics, Facebook Pixel či mnoho ďalších služieb bez zásahu programátora, priamo vo webovom rozhraní GTM. Prejdeme si postupne založenie účtu, prácu so spúšťačmi, značkami aj premennými. Ukážeme si základné merania a nastavenia niektorých služieb. Po absolvovaní kurzu budete vedieť pracovať v Google Tag Managerom a pochopíte princíp značiek, spúšťačov a premenných.

Zoznam kapitol

1. Úvod

4 min.

2. Založenie účtu, nasadenie na web, udelenie prístupu

6 min.

3. Spúšťače, značky a premenné

5,5 min.

4. Základné spúšťače

16,5 min.

5. Základné značky

14 min.

6. Základné premenné

16 min.

7. Tag Assistant

14 min.

8. Premenné dátovej vrstvy

28 min.

9. Meranie kliknutí

12,5 min.

10. Nastavenie Google Analytics udalosti

6,5 min.

11. Nastavenie Facebook Pixelu s udalosťami

26 min.

12. Nastavenie Google Ads Značky s parametrami

19 min.

1
2
3
4

Prečo balíček Google - Google Tag Manager?

Ucelený pohľad

Celý program slúži nielen na pochopenie zásad tvorby marketingovej stratégie v online priestore, ale aj ako vodítko pre Váš budúci pracovný postup. Samostatné kurzy je možné absolvovať jednotlivo, odporúčame však komplexnejšie balíčky, kde jednotlivé témy na seba nadväzujú a sú logicky prepojené.

Teória spojená s praxou

Kurz nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Kedykoľvek a kdekoľvek

Vďaka pripraveným online materiálom máte kurz dostupný kedykoľvek a kdekoľvek. Jednotlivé časti (videá) si môžete neobmedzene zastavovať, pretáčať a prispôsobiť študijné tempo vašim možnostiam a schopnostiam. K videám sa môžete aj spätne vrátiť.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu Google - Google Tag Manager

Po úspešnom zvládnutí kurzu Google - Google Tag Manager obdrží každý študent absolventské potvrdenie, ktoré garantuje kvalitu preštudovaných materiálov a je predpokladom, že študent sa v danej téme orientuje v požadovanej kvalite.