Kurz obsahuje

1 hodina štúdia

1 tematický celok

1 kurz

7 lekcií

Čo po absolvovaní Najbežnejšie kanály online marketingu zvládnete?

V tomto kurze získate základný prehľad o najčastejších kanáloch online marketingu. Prejdeme si postupne platené aj neplatené online marketingové kanály a ich základné princípy a špecifiká. Zistíte, aké sú rozdiely medzi jednotlivými kanálmi, ich výhody aj nevýhody a vhodnosť použitia. Po absolvovaní tohto kurzu budete schopní navrhnúť základný mix vhodných kanálov pre web či e-shop.

Zoznam kapitol

1. PPC reklama

3 min.

2. Content

3 min.

3. Influencer marketing

3,5 min.

4. SEO

2,5 min.

5. Mailing

4,5 min.

6. Sociálne siete

3 min.

7. Affiliate

5 min.
1
2
3
4

Prečo balíček Najbežnejšie kanály online marketingu?

Ucelený pohľad

Celý program slúži nielen na pochopenie zásad tvorby marketingovej stratégie v online priestore, ale aj ako vodítko pre Váš budúci pracovný postup. Samostatné kurzy je možné absolvovať jednotlivo, odporúčame však komplexnejšie balíčky, kde jednotlivé témy na seba nadväzujú a sú logicky prepojené.

Teória spojená s praxou

Kurz nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Kedykoľvek a kdekoľvek

Vďaka pripraveným online materiálom máte kurz dostupný kedykoľvek a kdekoľvek. Jednotlivé časti (videá) si môžete neobmedzene zastavovať, pretáčať a prispôsobiť študijné tempo vašim možnostiam a schopnostiam. K videám sa môžete aj spätne vrátiť.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu Najbežnejšie kanály online marketingu

Po úspešnom zvládnutí kurzu Najbežnejšie kanály online marketingu obdrží každý študent absolventské potvrdenie, ktoré garantuje kvalitu preštudovaných materiálov a je predpokladom, že študent sa v danej téme orientuje v požadovanej kvalite.