Balíček obsahuje

74 hodín štúdia

14 tématických celkov

44 kurzov

302 lekcií

Priemerný študijný čas: 1 - 2 mesiace

Čo po absolvovaní kurzu
Online marketing expert zvládnete?

Okrem toho, že získate komplexný prehľad o svete online marketingu, budete schopní navrhovať, kombinovať a vyhodnocovať online kampane pre rôzne komunikačné kanály. Porozumiete spojitostiam a naučíte sa množstvo praktických trikov tak, aby bola Vaša online stratégia efektívna a užitočná. Postupne si osvojíte jednotlivé tematické celky od zásad stavby funkčného webu, stratégiu pre jednotlivé komunikačné kanály, vyhodnocovanie výsledkov až po prípadný výber partnerov pre niektoré služby.

Povedali o nás

Zoznam kapitol

1. Čo je to online marketing

3,5 min.

2. Výhody online marketingu

9 min.

3. Základné pojmy a skratky

15 min.

4. Koľko stojí online marketing

10 min.

1. Typy webových riešení a ich výhody

9 min.

2. Základné požiadavky na web

11 min.

3. Najčastejšie chyby na webe

11,5 min.

4. Príprava landing pages

9,5 min.

5. Meranie na webe, meracie kódy + Hotjar

4,5 min.

1. Výber vhodných kanálov (PESO)

5 min.

2. Cielenie, persóny

10,5 min.

3. Stanovenie rozpočtu a cieľov

10 min.

4. STDC a jeho využitie v praxi

17 min.

5. Reporting, kontrola (interný)

11 min.

1. PPC reklama

3 min.

2. Content

3 min.

3. Influencer marketing

3,5 min.

4. SEO

2,5 min.

5. Mailing

4,5 min.

6. Sociálne siete

3 min.

7. Affiliate

5 min.

1. Založenie účtu

8 min.

2. Založenie účtu správcu

4 min.

3. Štruktúra účtu

4 min.

4. Udelenie prístupu do Google Ads účtu

8,5 min.

5. Základné metriky a pojmy

5,5 min.

6. Aukcia

9,5 min.

7. Cenové ponuky

12,5 min.

8. Výber cenovej ponuky a rozpočtov

10,5 min.

9. Typy kampaní a štruktúra kampaní

6,5 min.

10. Názvoslovie a segmentácia kampaní

10,5 min.

1. Úvod do vyhľadávacej siete

2,5 min.

2. Tvorba kampane

17 min.

3. Typy reklám

26 min.

4. Texty

7,5 min.

5. Countdown, vloženie KW, IF

11,5 min.

6. Kľúčové slová

15 min.

7. Analýza kľúčových slov – teória

11 min.

8. Analýza kľúčových slov – prax

68 min.

9. Hľadanie nových kľúčových slov

5,5 min.

10. Zoznam vylučujúcich kľúčových slov

6,5 min.

11. DSA kampaň – teória

5 min.

12. DSA kampaň – prax

21,5 min.

13. Oblasti

15,5 min.

14. Segmentácia, štruktúra

9 min.

15. Publiká

9 min.

16. Cenové ponuky

6 min.

17. Portfóliové cenové ponuky a zdieľané rozpočty

12,5 min.

18. Štatistiky aukcií

12,5 min.

19. Ukážka a diagnostika reklamy

5 min.

20. Rozšírenia

45,5 min.

1. Úvod do obsahovej siete

2,5 min.

2. Tvorba kampane

14 min.

3. Typy reklám

16,5 min.

4. Dynamický remarketing – teória

13 min.

5. Dynamický remarketing – prax

35 min.

6. Grafika

4,5 min.

7. Segmentácia, štruktúra

7 min.

8. Texty

7,5 min.

9. Cielenie, typy cielenia

16 min.

10. Umiestnenia a vylúčenia umiestnení

16 min.

11. Cenové ponuky

3,5 min.

1. Úvod do videokampaní

2 min.

2. Typy reklám

5,5 min.

3. Tvorba kampane

25,5 min.

4. Videá

6,5 min.

5. Prepojenie s Youtube kanálom

6 min.

6. Cielenie

16 min.

7. Cenové ponuky

3,5 min.

1. Inteligentná kampaň

12 min.

2. Discovery kampaň

23 min.

3. Miestna kampaň

19,5 min.

1. Prehľad stĺpcov, nové stĺpce, filtrovanie

35 min.

2. Optimalizácia vyhľadávacej kampane

40 min.

3. Optimalizácia obsahovej kampane

15 min.

4. Optimalizácia videokampane

23,5 min.

1. Základy a typy konverzií

25,5 min.

2. Import konverzií Analytics

6 min.

3. Skupiny konverzných akcií a priradenie ku kampaniam

7,5 min.

4. Telefonické konverzie Google Ads – teória

3 min.

5. Telefonické konverzie Google Ads – prax

9,5 min.

6. Atribučné modely – teória

11 min.

7. Atribučné modely – prax

11,5 min.

8. Sledovanie a vyhodnotenie

31,5 min.

1. Štítky

9 min.

2. Remarketing

32 min.

3. Prehľady a vlastné prehľady

24,5 min.

4. Informačné panely

6,5 min.

1. Základy, inštalácia

4 min.

2. Orientácia a stiahnutie účtu

9,5 min.

3. Základné operácie a funkcie

20,5 min.

4. Nahratie do Google Ads

2,5 min.

1. Obmedzenia inzercie

9 min.

2. Úprava nastavení účtu

5,5 min.

3. Publiká

36,5 min.

4. Prepojenie s Google Analytics

2,5 min.

5. Automatické pravidlá

16,5 min.

6. Prepojenie s Google Search Console

2,5 min.

7. Poznámky

10 min.

8. Úprava cenových ponúk – teória

2,5 min.

9. Úprava cenových ponúk – prax

5 min.

10. Skripty – teória

3,5 min.

11. Skripty – prax

14,5 min.

1. Základné pojmy

4 min.

2. Založenie Business Managera

3,5 min.

3. Štruktúra účtu

7 min.

4. Udelovanie a prijímanie prístupov do Business Managera

12,5 min.

5. Prístup k stránke, reklamnému účtu a účtu na Instagrame

7 min.

6. Nastavenie platieb a fakturačných údajov

6,5 min.

1. Typy kampaní

11 min.

2. Tvorba kampane (všeobecne) – Návštevnosť

27 min.

3. Carousel, klip

15,5 min.

4. Pridanie reklamy z existujúceho príspevku/reklamy

9,5 min.

5. Page Like kampaň

4 min.

6. Video Views

8 min.

7. Events (podujatia)

4 min.

8. Lead Ads

17,5 min.

1. Úvod

2 min.

2. Inštalácia na web

10,5 min.

3. Udalosti a konverzie

8 min.

4. Nastavenie udalostí a konverzií

24 min.

5. AEM a overenie domény

13,5 min.

1. Konverzie

2 min.

2. Práca v rozhraní

10,5 min.

3. Publiká, cielenie

8 min.

4. Vlastné publiká

24 min.

5. Remarketing

13,5 min.

1. Úvod, popis služby

2,5 min.

2. Základné pojmy a metriky

8 min.

3. Založenie účtu

5,5 min.

4. Štruktúra účtu

3,5 min.

5. Vytvorenie nových vlastníctiev a zobrazení

6,5 min.

6. Základy, nastavenia

6 min.

7. Udelenie prístupov

4,5 min.

8. Dimenzie, metriky

12 min.

9. Práca s prehľadmi, filtrovanie prehľadov

13,5 min.

10. V reálnom čase

6 min.

11. Publikum

29,5 min.

12. Akvizícia

15,5 min.

13. Správanie

17,5 min.

14. Konverzie

25,5 min.

15. Udalosti

9 min.

16. Ciele

15,5 min.

17. Segmenty, 3-dimenzionálne zobrazenie

18 min.

18. Filtre zobrazení, tipy na zobrazenia

19 min.

19. Prepojenie s Google Ads

5 min.

20. Publiká a import do Google Ads

9 min.

21. Triedenie, filtrovanie dát, zobraziť riadky na grafe

6,5 min.

22. Poznámky

6 min.

23. Vlastné prehľady

13,5 min.

24. Informačné panely

18,5 min.

25. UTM parametre

13,5 min.

26. UA vs. GA4

5,5 min.

1. Úvod

4 min.

2. Základné pojmy

8,5 min.

3. Založenie účtu

3,5 min.

4. Streamy údajov

8,5 min.

5. Rozšírené meranie

10 min.

6. Základné nastavenia účtu

11 min.

7. Udelenie prístupov

5,5 min.

8. Orientácia v účte

6 min.

1. Udalosti v Google Analytics 4

19 min.

2. Nastavenie udalostí

10 min.

3. Nastavenie konverzií

5 min.

4. Vlastné dimenzie a metriky – teória

8 min.

5. Vlastné dimenzie a metriky – prax

6 min.

1. Práca s prehľadmi

9,5 min.

2. Úvodné prehľady

9 min.

3. Prehľady Používateľ

5 min.

4. Prehľady Životný cyklus

18,5 min.

1. Práca s prieskumníkom

7,5 min.

2. Voľný formát

11 min.

3. Kohortový prieskum

9,5 min.

4. Prieskum lievika

18,5 min.

5. Prieskum cesty

13 min.

6. Prieskumník používateľov

10 min.

7. Filtrovanie dát

4 min.

8. Segmentácia dát

20 min.

9. Prekrytie segmentov

7,5 min.

1. Prehľady Reklama

12 min.

2. Tvorba publík

7 min.

3. Debug View

10,5 min.

4. UTM parametre

13,5 min.

5. Limity Google Analytics 4

6 min.

1. Prepojenie s Google Ads

3 min.

2. Prepojenie s Google Search Console

2 min.

3. Prepojenie s Google Merchant Center

2 min.

4. Prepojenie s BigQuery

5 min.

1. Úvod

4 min.

2. Založenie účtu, nasadenie na web, udelenie prístupu

6 min.

3. Spúšťače, značky a premenné

5,5 min.

4. Základné spúšťače

16,5 min.

5. Základné značky

14 min.

6. Základné premenné

16 min.

7. Tag Assistant

14 min.

8. Premenné dátovej vrstvy

28 min.

9. Meranie kliknutí

12,5 min.

10. Nastavenie Google Analytics udalosti

6,5 min.

11. Nastavenie Facebook Pixelu s udalosťami

26 min.

12. Nastavenie Google Ads Značky s parametrami

19 min.

1. Úvod

2,5 min.

2. Pridanie domény

6 min.

3. Dostupné prehľady a možnosti

22,5 min.

4. Prepojenie s Google Analytics

1,5 min.

1. Úvod, vytvorenie prehľadu

8,5 min.

2. Základné nastavenia prehľadu, nastavenie strany

8 min.

3. Zdroje dát

5,5 min.

4. Nastavenie grafu

12 min.

5. Nastavenie grafu

17 min.

6. Filtrovanie dát

7,5 min.

7. Štýly, farby, dizajn

19,5 min.

1. Úvod

3 min.

2. Vytvorenie firemného profilu

7 min.

3. Nárokovanie si profilu

3,5 min.

4. Nastavenie a úprava profilu

11,5 min.

5. Udelenie prístupu do účtu

3 min.

1. Ďalšie nástroje

10,5 min.

1. Úvod do social media marketingu

6,5 min.

2. Základné pojmy a metriky

8,5 min.

1. Založenie Facebook stránky

4,5 min.

2. Nastavenie Facebook stránky

10,5 min.

3. Prehľady a štatistiky Facebook stránky

8 min.

4. Prebratie reklamy do feedu

3,5 min.

1. Založenie Instagram profilu

3,5 min.

2. Nastavenie profilu na Instagrame

5 min.

3. Prehľady a štatistiky Instagram profilu

6,5 min.

4. Instagram Ads

9 min.

1. Prepojenie účtov

3,5 min.

2. Creator Studio

7,5 min.

3. Business Suite

9,5 min.

1. Brand building a dizajn

10,5 min.

2. Zásady a základy obsahovej tvorby

8,5 min.

3. Cieľové skupiny

12,5 min.

4. Ciele

10 min.

5. Formáty sociálnych sietí

9 min.

6. UGC a práca s ním

7,5 min.

7. Influenceri

9,5 min.

8. Pravidlá postovania

10 min.

9. Reštrikcie a upozornenia

10 min.

10. Community management, trolling, chatbots

8,5 min.

1. Zoomsphere

4,5 min.

2. Zabezpečenie social media účtov

5,5 min.

1. Úvod do email marketingu

7,5 min.

2. Typy emailov

8 min.

3. Základné metriky a pojmy

7,5 min.

4. 10 tipov pre úspešný emailing

8,5 min.

1. Úvod

4,5 min.

2. Založenie účtu

7 min.

3. Práca v rozhraní

7 min.

4. Práca s databázou

10,5 min.

5. Import kontaktov

2,5 min.

6. Príprava šablóny

9,5 min.

7. Tipy na šablónu

6,5 min.

8. 12 tipov na úspešný e-mail

13 min.

9. Tvorba plánu

7 min.

10. Vyhodnocovanie

8,5 min.

10. Vyhodnocovanie

2 min.

Úvod

4 min.

Práca v rozhraní

11.5 min.

Nahratie feedu

5.5 min.

Základné nastavenia

7 min.

Audit feedu

9.5 min.

Elementy

10.5 min.

Produkty

7.5 min.

Tabuľkové zobrazenie

8.5 min.

Produktové výbery

9.5 min.

Pravidlá všeobecne

11 min.

Pravidlo Prepísať

9 min.

Pravidlo Nájsť a nahradiť

10 min.

Pravidlo Skrytie produktu

5.5 min.

Pravidlo Hromadné prepisovanie podľa výberov

10 min.

Pravidlo Hromadné prepisovanie podľa hodnôt

7.5 min.

Pravidlo Hromadné skopírovanie hodnôt

8.5 min.

Pravidlo Hromadné premenovanie kategórií

10 min.

Pravidlo Nastavenie ceny dopravy

9 min.

Pravidlo Skrátenie hodnoty

6.5 min.

Pravidlo Zmena veľkosti písma

5.5 min.

Pravidlo Zaokrúhliť číslo

6.5 min.

Pravidlo Odstrániť diakritiku

3 min.

Pravidlo Nastaviť UTM parametre

8.5 min.

Pravidlo Odstrániť HTML značky

3.5 min.

Pravidlo Nastaviť parametre produktov

4 min.

Pravidlo Výpočet

5 min.

Pravidlo Import dátového súboru

11 min.

Import pravidiel

3 min.

Aplikácia pravidiel a pregenerovanie

8 min.

Premenné

11.5 min.

Export

5 min.

Rozširujúce aplikácie

9 min.

Mergado Keychain

4 min.

História

4.5 min.

1. Recenzie a referencie

13,5 min.

2. Nepísané pravidlá

5 min.

3. Sledovanie konkurencie

12 min.

4. Užitočné rozšírenia do Google Chrome

5 min.

5. Automatizácia

10 min.

6. Regulárne výrazy – teória

8,5 min.

7. Regulárne výrazy – prax

15,5 min.

1. Outsourcing

7 min.

2. Spolupráca s agentúrou/freelancerom – výhody, výber

7,5 min.

3. Základy spolupráce

7 min.

4. Reporting

5,5 min.
1
2
3
4

Prečo balíček Online marketing expert?

Znalosti pod jednou strechou

OME je komplexný vzdelávací program. Jednotlivé témy sú logicky rozčlenené a štrukturované tak, aby ste nielen nasali nové znalosti, ale najmä pochopili súvislosti.

Aktívna podpora lektora

Je pre nás dôležité, aby ste výkladu skutočne porozumeli. Pri zakúpení OME sú v cene organizované online prezentácie (1x mesačne), tie predstavujú priestor na dovysvetlenie Vašich otázok.

Teória spojená s praxou

OME nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Certifikát Online marketing expert

Po úspešnom zvládnutí všetkých priebežných kvízov a taktiež úspešnom absolvovaní záverečného testu získa študent Certifikát "Online marketing expert", ktorý potvrdzuje nadobudnuté znalosti a schopnosti študenta. Súčasťou certifikátu je aj slovné hodnotenie lektora.