Balíček obsahuje

3 hodiny štúdia

3 tematické celky

3 kurzy

16 lekcií

Čo po absolvovaní Online stratégia zvládnete?

Online priestor je plný dát, informácií a rôznych druhov nástrojov. Neustále sa dynamicky vyvíja. Správne zvolená stratégia a jej dodržiavanie je nutným predpokladom budúceho úspechu. Po absolvovaní nášho kurzu zvládnete vhodne nakombinovať a vybrať jednotlivé komunikačné kanály, stanoviť rozpočty a osvojíte si základné poznatky v rámci reportingu a kontroly výsledkov. Zoznámite sa s jednotlivými kanálmi online marketing mixu – cez PPC reklamu, content marketing, influencer marketing, SEO, mailing, sociálne siete až po affiliate marketing. Pri zakúpení kurzu získate vstupný úvod do online marketingu ako darček.

Zoznam kapitol

1. Čo je to online marketing

3,5 min.

2. Výhody online marketingu

9 min.

3. Základné pojmy a skratky

15 min.

4. Koľko stojí online marketing

10 min.

1. Výber vhodných kanálov (PESO)

5 min.

2. Cielenie, persóny

10,5 min.

3. Stanovenie rozpočtu a cieľov

10 min.

4. STDC a jeho využitie v praxi

17 min.

5. Reporting, kontrola (interný)

11 min.

1. PPC reklama

3 min.

2. Content

3 min.

3. Influencer marketing

3,5 min.

4. SEO

2,5 min.

5. Mailing

4,5 min.

6. Sociálne siete

3 min.

7. Affiliate

5 min.
1
2
3
4

Prečo balíček Online stratégia?

Ucelený pohľad

Celý program slúži nielen na pochopenie zásad tvorby marketingovej stratégie v online priestore, ale aj ako .vodítko pre Váš budúci pracovný postup.

Teória spojená s praxou

Kurz online stratégia nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Darček pre Vás

Pri zakúpení kurzu získate vstupný Úvod do online marketingu ako darček.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu Online stratégia

Po úspešnom zvládnutí kurzu Online stratégia obdrží každý študent absolventské potvrdenie, ktoré garantuje kvalitu preštudovaných materiálov a je predpokladom, že študent sa v danej téme orientuje v požadovanej kvalite.