Balíček obsahuje

52 hodín štúdia

7 tematických celkov

26 kurzov

192 lekcií

Priemerný študijný čas: 2-3 týždne

Čo po absolvovaní kurzu
Online marketing expert zvládnete?

Okrem toho, že získate komplexný prehľad o svete online marketingu, budete schopní navrhovať, kombinovať a vyhodnocovať online kampane pre rôzne komunikačné kanály. Porozumiete spojitostiam a naučíte sa množstvo praktických trikov tak, aby bola Vaša online stratégia efektívna a užitočná. Postupne si osvojíte jednotlivé tematické celky od zásad stavby funkčného webu, stratégiu pre jednotlivé komunikačné kanály, vyhodnocovanie výsledkov až po prípadný výber partnerov pre niektoré služby.

Povedali o nás

Zoznam kapitol

1. Čo je to online marketing

3,5 min.

2. Výhody online marketingu

9 min.

3. Základné pojmy a skratky

15 min.

4. Koľko stojí online marketing

10 min.

1. Typy webových riešení a ich výhody

9 min.

2. Základné požiadavky na web

11 min.

3. Najčastejšie chyby na webe

11,5 min.

4. Príprava landing pages

9,5 min.

5. Meranie na webe, meracie kódy + Hotjar

4,5 min.

1. Výber vhodných kanálov (PESO)

5 min.

2. Cielenie, persóny

10,5 min.

3. Stanovenie rozpočtu a cieľov

10 min.

4. STDC a jeho využitie v praxi

17 min.

5. Reporting, kontrola (interný)

11 min.

1. Založenie účtu

8 min.

2. Založenie účtu správcu

4 min.

3. Štruktúra účtu

4 min.

4. Udelenie prístupu do Google Ads účtu

8,5 min.

5. Základné metriky a pojmy

5,5 min.

6. Aukcia

9,5 min.

7. Cenové ponuky

12,5 min.

8. Výber cenovej ponuky a rozpočtov

10,5 min.

9. Typy kampaní a štruktúra kampaní

6,5 min.

10. Názvoslovie a segmentácia kampaní

10,5 min.

1. Úvod do vyhľadávacej siete

2,5 min.

2. Tvorba kampane

17 min.

3. Typy reklám

26 min.

4. Texty

7,5 min.

5. Countdown, vloženie KW, IF

11,5 min.

6. Kľúčové slová

15 min.

7. Analýza kľúčových slov – teória

11 min.

8. Analýza kľúčových slov – prax

68 min.

9. Hľadanie nových kľúčových slov

5,5 min.

10. Zoznam vylučujúcich kľúčových slov

6,5 min.

11. DSA kampaň – teória

5 min.

12. DSA kampaň – prax

21,5 min.

13. Oblasti

15,5 min.

14. Segmentácia, štruktúra

9 min.

15. Publiká

9 min.

16. Cenové ponuky

6 min.

17. Portfóliové cenové ponuky a zdieľané rozpočty

12,5 min.

18. Štatistiky aukcií

12,5 min.

19. Ukážka a diagnostika reklamy

5 min.

20. Rozšírenia

45,5 min.

1. Úvod do obsahovej siete

2,5 min.

2. Tvorba kampane

14 min.

3. Typy reklám

16,5 min.

4. Dynamický remarketing – teória

13 min.

5. Dynamický remarketing – prax

35 min.

6. Grafika

4,5 min.

7. Segmentácia, štruktúra

7 min.

8. Texty

7,5 min.

9. Cielenie, typy cielenia

16 min.

10. Umiestnenia a vylúčenia umiestnení

16 min.

11. Cenové ponuky

3,5 min.

1. Úvod do videokampaní

2 min.

2. Typy reklám

5,5 min.

3. Tvorba kampane

25,5 min.

4. Videá

6,5 min.

5. Prepojenie s Youtube kanálom

6 min.

6. Cielenie

16 min.

7. Cenové ponuky

3,5 min.

1. Inteligentná kampaň

12 min.

2. Discovery kampaň

23 min.

3. Miestna kampaň

19,5 min.

1. Prehľad stĺpcov, nové stĺpce, filtrovanie

35 min.

2. Optimalizácia vyhľadávacej kampane

40 min.

3. Optimalizácia obsahovej kampane

15 min.

4. Optimalizácia videokampane

23,5 min.

1. Základy a typy konverzií

25,5 min.

2. Import konverzií Analytics

6 min.

3. Skupiny konverzných akcií a priradenie ku kampaniam

7,5 min.

4. Telefonické konverzie Google Ads – teória

3 min.

5. Telefonické konverzie Google Ads – prax

9,5 min.

6. Atribučné modely – teória

11 min.

7. Atribučné modely – prax

11,5 min.

8. Sledovanie a vyhodnotenie

31,5 min.

1. Štítky

9 min.

2. Remarketing

32 min.

3. Prehľady a vlastné prehľady

24,5 min.

4. Informačné panely

6,5 min.

1. Základy, inštalácia

4 min.

2. Orientácia a stiahnutie účtu

9,5 min.

3. Základné operácie a funkcie

20,5 min.

4. Nahratie do Google Ads

2,5 min.

1. Obmedzenia inzercie

9 min.

2. Úprava nastavení účtu

5,5 min.

3. Publiká

36,5 min.

4. Prepojenie s Google Analytics

2,5 min.

5. Automatické pravidlá

16,5 min.

6. Prepojenie s Google Search Console

2,5 min.

7. Poznámky

10 min.

8. Úprava cenových ponúk – teória

2,5 min.

9. Úprava cenových ponúk – prax

5 min.

10. Skripty – teória

3,5 min.

11. Skripty – prax

14,5 min.

1. Základné pojmy

4 min.

2. Založenie Business Managera

3,5 min.

3. Štruktúra účtu

7 min.

4. Udelovanie a prijímanie prístupov do Business Managera

12,5 min.

5. Prístup k stránke, reklamnému účtu a účtu na Instagrame

7 min.

6. Nastavenie platieb a fakturačných údajov

6,5 min.

1. Typy kampaní

11 min.

2. Tvorba kampane (všeobecne) – Návštevnosť

27 min.

3. Carousel, klip

15,5 min.

4. Pridanie reklamy z existujúceho príspevku/reklamy

9,5 min.

5. Page Like kampaň

4 min.

6. Video Views

8 min.

7. Events (podujatia)

4 min.

8. Lead Ads

17,5 min.

1. Úvod

2 min.

2. Inštalácia na web

10,5 min.

3. Udalosti a konverzie

8 min.

4. Nastavenie udalostí a konverzií

24 min.

5. AEM a overenie domény

13,5 min.

1. Konverzie

2 min.

2. Práca v rozhraní

10,5 min.

3. Publiká, cielenie

8 min.

4. Vlastné publiká

24 min.

5. Remarketing

13,5 min.

1. Úvod

4 min.

2. Základné pojmy

8,5 min.

3. Založenie účtu

3,5 min.

4. Streamy údajov

8,5 min.

5. Rozšírené meranie

10 min.

6. Základné nastavenia účtu

11 min.

7. Udelenie prístupov

5,5 min.

8. Orientácia v účte

6 min.

1. Udalosti v Google Analytics 4

19 min.

2. Nastavenie udalostí

10 min.

3. Nastavenie konverzií

5 min.

4. Vlastné dimenzie a metriky – teória

8 min.

5. Vlastné dimenzie a metriky – prax

6 min.

1. Práca s prehľadmi

9,5 min.

2. Úvodné prehľady

9 min.

3. Prehľady Používateľ

5 min.

4. Prehľady Životný cyklus

18,5 min.

1. Práca s prieskumníkom

7,5 min.

2. Voľný formát

11 min.

3. Kohortový prieskum

9,5 min.

4. Prieskum lievika

18,5 min.

5. Prieskum cesty

13 min.

6. Prieskumník používateľov

10 min.

7. Filtrovanie dát

4 min.

8. Segmentácia dát

20 min.

9. Prekrytie segmentov

7,5 min.

1. Prehľady Reklama

12 min.

2. Tvorba publík

7 min.

3. Debug View

10,5 min.

4. UTM parametre

13,5 min.

5. Limity Google Analytics 4

6 min.

1. Prepojenie s Google Ads

3 min.

2. Prepojenie s Google Search Console

2 min.

3. Prepojenie s Google Merchant Center

2 min.

4. Prepojenie s BigQuery

5 min.

1. Recenzie a referencie

13,5 min.

2. Nepísané pravidlá

5 min.

3. Sledovanie konkurencie

12 min.

4. Užitočné rozšírenia do Google Chrome

5 min.

5. Automatizácia

10 min.

6. Regulárne výrazy – teória

8,5 min.

7. Regulárne výrazy – prax

15,5 min.
1
2
3
4

Prečo balíček PPC špecialista?

Efektívna a ucelená forma vzdelania

Dve hodiny uceleného školiaceho materiálu Vás obohatia o množstvo postrehov, tipov a praktických rád, ktoré Vám ušetria desiatky hodín samoštudijného času.

Teória spojená
s praxou

Kurz web nie je kompilát teoretickej literatúry, ale vzdelávací program pripravený ľuďmi z praxe. Teoretické znalosti sú vhodne doplnené o praktické návody, ukážky a najmä tipy a triky, ktoré sme nadobudli za viac ako 10-ročnú prax v rámci agentúrneho businessu.

Darček pre Vás
a

Pri zakúpení kurzu získate vstupný Úvod do online marketingu ako darček.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu PPC špecialista

Po úspešnom zvládnutí všetkých priebežných kvízov a taktiež úspešnom absolvovaní záverečného testu získa študent Certifikát "PPC špecialista", ktorý potvrdzuje nadobudnuté znalosti a schopnosti študenta. Súčasťou certifikátu je aj slovné hodnotenie lektora.