Stať sa expertom na online marketing nikdy nebolo ľahšie. Ani lacnejšie. Štát rozdáva príspevky na vzdelávanie a my vám ukážeme, ako ich získať.

Na trhu sú dnes rôzne ponuky na online marketingové vzdelávanie, ani zďaleka však nie sú na rovnakej úrovni v komplexnosti a možnosti uplatnenia v praxi. 

Vzdelávacia inštitúcia Akademio, založená na viac ako 10-ročných skúsenostiach s profesionálnou správou online marketingu, prišla s jedinečnou formou vzdelávania prostredníctvom prehľadných prednahratých videokurzov. Ich výhoda spočíva v tom, že človek nie je viazaný na konkrétne termíny, ale môže sa školiť kedykoľvek mu to vyhovuje. Prístup k obsahu je až po dobu 1 roka, takže sa dá k témam vracať.

Školenia sú spracované s dôrazom na reálne uplatnenie v praxi, obsahujú nielen teoretické informácie, ale aj praktické ukážky. Dozviete sa teda nielen to, aké typy reklamných kampaní sa dajú nastaviť, napríklad, v rámci siete Google, na čo si dať pozor, čo všetko zohľadniť a podobne, ale aj priamo uvidíte, kde v rozhraní reklamného účtu treba kliknúť, aby ste nastavili, čo potrebujete.

Vzdelávacie programy obsahujú aj systém overovania nadobudnutých vedomostí/zručností v podobe krátkych testov po jednotlivých kapitolách. 

V širokej ponuke Akademio nájdete tematické programy ako Sociálne siete, Google Ads či Email marketing, ale aj veľký komplexný kurz Online marketing expert, ktorý je vhodný ako pre zamestnancov marketingu a laických záujemcov o marketing, tak i pre marketingových manažérov, ktorí potrebujú preniknúť do všetkých oblastí online marketingu.

Práve tento kurz, akreditovaný ministerstvom školstva, je teraz možné získať s preplatím 100% jeho hodnoty od štátu.

Čo robiť, aby vám štát kurz preplatil?

Príspevok na vzdelávanie poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci národného programu Zručnosti pre trh práce. Nejde o formu podpory pre nezamestnaných, naopak, do programu sa zapájajú ľudia, ktorí sú zamestnaní, ale majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu na trhu práce. 

Príspevok môžu získať aj mamičky na materskej dovolenke. Vylúčení sú študenti dennej formy štúdia a na rozdiel od obdobného programu, ktorý bežal v minulých rokoch, sú tentokrát vylúčené aj samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci).

Postup získania príspevku je veľmi jednoduchý a skladá sa z 2 krokov: 

  1. Zaregistrujete sa na úrade práce ako “Záujemca o zamestnanie”. (Pozor, nie uchádzač – nejde o nezamestnanú osobu!) Stačí odoslať príslušné tlačivo mailom a úrad vás zaregistruje zvyčajne do 48 hodín.
  2. Podáte si na úrade práce žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania s predpísanými prílohami. Túto žiadosť si odporúčame podať osobne, aby úradník rovno skontroloval formálne náležitosti žiadosti a jednotlivých príloh. 

Úrad má následne lehotu 30 dní na rozhodnutie, či vám vzdelanie preplatí. Nemusíte sa však báť, že by ste v prípade zamietavého stanoviska znášali nejaké náklady vy. Dopredu sa neplatí nič a úrad po absolvovaní uhradí hodnotu priamo poskytovateľovi kurzu.

Vzdelávací program Online marketing expert od našej inštitúcie Akademio absolvovalo v rámci obdobného národného programu v minulom roku už veľké množstvo ľudí. Vďaka týmto skúsenostiam vieme záujemcom poskytnúť nielen komplexnú súčinnosť a všetky potrebné formuláre a dokumenty, ale aj množstvo cenných rád, vďaka ktorým výrazne zvýšite pravdepodobnosť, že úrad školenie preplatí práve vám.

Neváhajte sa na nás obrátiť na